Wij hebben een nieuwe website!

Je vindt ons hier.

Er zijn inmiddels meer dan 1600 boeken ‘Modern naoberschap: hype of houvast’ van Linda Commandeur en Tanja Abbas verkocht.

Modern naoberschap is een nieuw netwerk van mensen, gedeeltelijk gebaseerd op de kernwaarden van het ‘oude’ naoberschap. Binnen dit netwerk wil men elkaar helpen om aangenaam te wonen, te werken en te leven. Nieuwe communicatiemiddelen ondersteunen de verbindingen. Gedeelde verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, wederzijds vertrouwen, talenteninzet en wederkerigheid zijn de nieuwe ongeschreven regels.